Stacks Image 2508
ДУО СЪЗНАНИЕ

ГЕОРГИ КОРНАЗОВ - Тромбон

ЛЕОНАРДО МОНТАНА - Пиано

СЪЗНАНИЕ  : Срещата на двамa музиканти от два различни континента, които споделят тяхното културно различие чрез музиката.

превод от френски Людмил Фотев

" Дуото оставя свобода на въображението за слабостта си към мелодиите и хармониите. Мощ и прецизен ритъм (Монтана), изпипан дъх и хармонии (Корназов) - каква неподражаема звукова амплитуда има този тромбонист!"    
VINCENT COTRO,
JAZZMAGAZINE, novembre 2014

Музиката на Корназов заема цялата палитра на възможните настроения от мечтателната красота до яростната буря.” CONCERTO

« Kомпозициите и аранжиментите на Корназов са срещи между българската народна музика и европейската джазова култура. Понякога много възвишени, друг път много романтични и трогателни, винаги свирени с интензивна емоция »
THIONVILLE ACTION MUSICALE