Stacks Image 2508
Трио СИВОТО НА ВЯТЪРА

ГЕОРГИ КОРНАЗОВ - Тромбон
МAHю КOДЖИA - Kитарa
ЖOФPOA ТAMИЗИE - Тромпет

превод от френски Людмил Фотев
Това атипично трио функционира като колектив от трима импровизатори. Тази поезия е резултат на двадесет години съвместен музикален живот. Оригиналността на формацията идва не само от специфичната инструментация, но също и от взаимодействието на тези трима композитори.

"Фин, деликатен и нюансиран почерк, открояващ се ярко с изчистени линии и прозрачни настроения.”  
FELIX MARCIANO, "JAZZMAN


"Въображението нa това трио знае да наложи ритъма благодарение на една умело съставена камерна музика, понякога наподобяваща атмосферата на филмова музика. Това е една субтилна музика, която изисква цялото наше внимание. Тя може да ни отнесе до бреговете на френската музика - Дебюси, Равел и Форе - в тихите моменти, но също така и към Стравински или Барток в по силните пасажи"  
CITIZEN JAZZ

Рецензия в списание LA CROIX от YANN MENS

Рецензия в списание LES IMMORTELS от JEAN PAUL GAVARD PERRET

Рецензия в списание LES DERNIÈRES NOUVELLES DU от JAZZ JEAN MARC GELLIN

Рецензия в списание JAZZHALO от CLAUDE LOXHAY

Рецензия в списание SOUFFLE BLEU - NICOLAS BÉNIÈS