Stacks Image 960

за да закупите диска натиснете тук

LE GRIS DU VENT / КОРНАЗОВ / КОДжИЯ / ТАМИЗИЕ
2008/2015 


Георги Корназов, Тромбон, композиции
Маню Коджия, Китара, композиции
Жофроа Тамизие, Tромпет, композиции

1. Le gris du vent - G. Tamisier
2. Nichola’s Clock -
M. Codjia
3. Etoiles -
Tamisier, Kornazov, Codjia
4. Geoffroy Part 1 - G.Kornazov
5. Geoffroy Part 2 - G.Kornazov
6. L’Echarpe - M.Codjia
7. Des lys et des roses -
G.Tamisier
8. Spring Rainbow -
G.Kornazov
9. Song for Mayli -
G. Tamisier
10. Profondeurs
- Kornazov, Tamisier, Codjia
11. Tangorardo -
G.Tamisier
12. Rue Moliere -
G. Kornazov
13. Avant -
Codjia, Tamisier, Kornazov
14. Pessen -
G.Kornazov
15. Apres -
Kornazov, Tamisier, Codjia


Това атипично трио функционира като колектив от трима импровизатори. Тази поезия е резултат на двадесет години съвместен музикален живот. Оригиналността на формацията идва не само от специфичната инструментация, но също и от взаимодействието на тези трима композитори.
 

ПРЕСА
"Фин, деликатен и нюансиран почерк, открояващ се ярко с изчистени линии и прозрачни настроения.”   
FELIX MARCIANO,
JAZZMAN
 

"Въображението нa това трио знае да наложи ритъма благодарение на една умело съставена камерна музика, понякога наподобяваща атмосферата на филмова музика. Това е една субтилна музика, която изисква цялото наше внимание. Тя може да ни отнесе до бреговете на френската музика - Дебюси, Равел и Форе - в тихите моменти, но също така и към Стравински или Барток в по силните пасажи"  
CITIZEN JAZZ


Рецензия в списание LA CROIX от YANN MENS

Рецензия в списание LES IMMORTELS от JEAN PAUL GAVARD PERRET

Рецензия в списание LES DERNIÈRES NOUVELLES DU от JAZZ JEAN MARC GELLIN

Рецензия в списание JAZZHALO от CLAUDE LOXHAY

Рецензия в списание SOUFFLE BLEU - NICOLAS BÉNIÈS